Hakuna matata
Posted in Bible God Jesus Christ Lion Men of the Bible Prayer Worry

Hakuna matata

Hakuna matata – No Worries. Leave it to God. I share some Bible references that would go with Hakuna matata. #HakunaMatata